نمایش یک نتیجه

فوم های سخت پلی یورتان در دانسیته های مختلف عرضه میشوند که هر کدام کارایی خاص خود را داشته و از ساندویچ پنلها تا ساخت سازه های چوبی و قالبگیری منبت های چوبی و… مورد استفاده قرار میگیرند.