نمایش دادن همه 2 نتیجه

نوعی از الیاف شیشه که به صورت خرد شده و در طول های مختلفی از 1میلیمتر تا حدود 25 میلیمتر وجود دارند چاپد شیشه(Chopped) میگویند که عموما برای ساخت کامپاندهای قابگیری BMC و یا باکالیت های الیافدار مورد استفاده قرار میگیرند.