نمایش یک نتیجه

پارچه شیشه تک جهته UD عموما در ساخت قطعات مهندسی کامپوزیتی و نیز در ساخت لوازم ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد.

در سالهای اخیر برای تقویت سازه های ساختمانی نیز از آن استفاده میگردد.

خواص مکانیکی این الیاف در یک جهت بسیار بالا بوده بنابراین در مواردی که اعمال بار در یک راستا قرار دارد گزینه بسیار مناسبی خواهد بود.