نمایش یک نتیجه

الیاف کربن T300-12K ،مورد استفاده در قطعات کامپوزیتی و تقویت سازه های بتنی و فلزی

در فرآیند ساخت الیاف کربن  T300-12K در کوره‌های با دمای بالا(حدود ۷۰۰ تا ۱۲۰۰درجه) و در چند مرحله تحت کشش بسیار زیادی قرار می‌گیرند.

این الیاف تا در دماهای بالای ۴۰۰درجه سانتیگراد در حضور اکسیژن اکسید می‌شود ولی درصورتیکه اتمسفر محیط خنثی باشد، تا حدود ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد تحمل حرارتی دارد.ud-carbon-fiber-، الیاف کربن200 گرمی تک جهته

چگالی آن ۱/۷۶ gr/Cm3 بوده و به انواع مدول بالا HM مدول متوسط IM و استحکام بالا HS تقسیم می‌شوند.

ضريب هدايت گرمايي(conductivity thermal ) الياف كربن نزدیک به مـس ميباشد.

و ضريب هدايت الكتريكي آنها حدود ۱/۵۰ مس می‌باشد.
لذا در محيطهايي كه با الياف كـربن كار ميشود بايستي دقت نمود كه موتورهاي الكتريكي پوشش مناسب داشـته باشـند.

چراکه ذرات معلق كربن (مثلا در اثر ماشينكاري و غيره) ميتواند باعـث ايجـاد اتصـال كوتـاه در ابزار آلات برقي شود.

در زیر مزایا و معایب الیاف کربن و برخی خواص چند نمونه تجاری آورده شده است.
مزاياي الياف كربن:
نسبت بسيار زياد استحكام به وزن.
نسبت بالاي مدول كششي به وزن.
استحكام بالاي خستگي (مناسب كاربرد در هواپيما، خودرو، كالاهاي ورزشـي و آلات موسيقي).
ضريب انبساط حرارتي بسيار پايين (مناسب استفاده در دستگاههاي اندازهگيري)
مقاومت بالا در برابر خوردگي (كاربردهاي زيست سازگار، صنايع شـيميايي و خطـوط
لوله)