نمایش یک نتیجه

برای سفارش ورق کربنی می توانید با اعلام ابعاد مورد نظرتان به کارشناسان فروش، ابعاد و زمان تقریبی تحویل را استعلام نمایید.
شرایط پرداخت نیز به این صورت می باشد:
دریافت 50درصد مبلغ اعلامی سفارش در ابتدای اجرا. انجام پیش پرداخت به معنای پذیرش شرایط اعلامی و زمان پلیلن کار توسط واحد مربوطه می باشد.